Palkkaus.fi ja tietosuoja

Palkkaus.fi pitää huolta tiedoistasi. Noudatamme lain vaatimuksia asiakkaiden henkilötietojen ja palkkatietojen käsittelystä. Järjestelmän kehittämisessä on alusta asti huomioitu tietoturva ja asiakastietojen turvallinen käsittely.

Yritys on Finanssivalvonnan valvonnan alainen ja on merkitty maksupalvelun tarjoajia koskevaan Finanssivalvonnan rekisteriin.